Meedenken over Oud Koog

De woningen in Oud Koog zijn aan een aanpak toe. Woning renoveren of slopen en nieuwbouwen, kan en wil Parteon niet doen zonder de bewoners daar actief bij te betrekken. Het is de bedoeling dat iedereen er nog jaren met plezier in goede en energiezuinige woningen kan wonen. We willen de plannen zo passend mogelijk maken voor de bewoners. Daarom nodigen wij de bewoners van Oud Koog heel graag uit om met ons mee te denken.

Meedenksessies

Omdat we het belangrijk vinden dat het DNA van Oud Koog behouden blijft, hebben we samen met bewoners, de wijkmanager van de gemeente Zaanstad en medewerkers van Parteon drie bijeenkomsten gehouden. Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we samen een beeld geschetst van de ideale woning en woonomgeving. In de tweede bijeenkomst hebben we ons gericht op de belangrijkste waarden van Oud Koog. In de derde bijeenkomst hebben we dit gezamenlijk verder uitgewerkt. Uit deze drie bijeenkomsten zijn drie belangrijke punten naar voren gekomen:

  1. Een dorp in de stad: Rustige wijken, samen, iedereen is welkom, veel te doen.
  2. Wonen: Comfortabel wonen met ruimte voor variatie, in de Zaanse Stijl, met hofjes en goed begaanbare straten.
  3. Een groene wijk: Veel groen dat past in de wijk, waarbij we rekening houden met vogels en egels.

 

De resultaten van deze bijeenkomsten hebben we verwerkt in een flyer die is verspreid onder de bewoners.

Een bewonerscommissie met projectcommissies in Oud Koog Zuid

Voor Oud Koog Zuid richten we een overkoepelende bewonerscommissie op. Dit is een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij denken mee over alle projecten in Zuid. Op die manier kunnen zij hun kennis en ervaring meenemen naar alle projecten in Zuid. Per project komt daar een projectcommissie onder te hangen. Die bestaat uit bewoners die mee willen denken over het project waarin zij wonen.

Heeft u zicht nog niet aangemeld maar wilt u wel graag meedenken? Neem dan contact met ons op.

Bewonerscommissie Noord

Woont u in ‘Noord’ en heeft u zich al opgegeven om mee te denken? We benaderen u zodra we projecten gaan voorbereiden in Noord. Ook doen we dan nog een nieuwe oproep. Als de werkwijze met de commissies in Zuid fijn werkt, doen we het in Noord op dezelfde manier.

Kom naar het spreekuur

Op de maandagen is er spreekuur van 16.00-17.00 uur in in het wijkkantoor aan de Emmastraat 22